Kosár0

Még nincs semmi a kosárban

Tekintse meg az akciós tételeket

Szállítási módok

  • GLS GLS 1 590 HUF
  • GLS Packeta 1 240 HUF

Vásároljon további 25000 HUF és INGYENES SZÁLLÍTÁST kap!

Az árut 2 munkanapon belül szállítjuk
A kosárba

Kereskedelmi feltételek

A alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban ÁSZF ) az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik. Egyrészről a www.bagmaster.hu internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és jogi személy ( továbbiakban a Ügyfél) másrészről a www.bagmaster.hu internetes áruház üzemeltetőjére (Bagmaster Kft), továbbiakban Eladó.

A szerződés nyelve, a szerződés formája: A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a www.bagmaster.hu címen található elektronikus áruházon keresztül történik és jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.bagmaster.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza. Az internetes áruházban leadott minden rendelésre annak leadási időpontjában érvényben lévő ÁSZF az irányadó. A rendelés leadásával az itt olvasott feltételeket a Ügyfél feltétel nélkül elfogadja. A rendelés a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A tényleges adásvételi szerződés csak az áru megvásárlása során jön létre.

Regisztráció

A oldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Áruházunkban jelenleg regisztráció nélkül, rendelés leadása nem lehetséges. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bárminemű hátrányért semminemű felelősség nem terheli. A Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Eladó minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség. Eladót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél regisztrációjának törlését emailben ( a regisztrációban megadott címről ) kérheti.

Megrendelés

Az áruházban kínált termékek tulajdonságai, jellemzői, a konkrét árucikk információs oldalán található. A Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A jogszabályban előírt termékekhez a használati utasítást mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, de egyes termékeknél jelezzük, amennyiben ingyenes a szállítás. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A megrendelést a Eladó weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Eladótól.) A Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Eladó nem vállal felelősséget. Megrendelés feladására az áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár tartalom linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Megrendelés linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Megrendelés összegző oldalon található Rendelés befejezése linkre kattintást követően kerül sor. Az áruházban található termékek csak egy része van közvetlen raktáron. Eladó törekszik rá, hogy folyamatosan frissítse kínálatát, ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott termék már nem szerezhető be. Eladó erről értesíti ügyfelet, aki módosíthatja rendelését vagy a szerződéstől elállhat. Eladó az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. A visszaigazoló email a rendelő levelező rendszere és Eladójának beállításából adódóan letiltásra kerülhet. Ha 24 órán belül nem kapott visszaigazolást, kérjük vegye fel áruházunkkal a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Szállítási és fizetési feltételek

A Eladó a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíj az Ügyfélt terheli, melynek összege a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől több megrendelés is érkezik és még van rá lehetőség eladó törekszik arra, hogy a rendeléseket (ha nincs erre vonatkozó külön kérés) egy csomagban, a rendelések összértékére vonatkozó szállítási díjjal számlázza ki. Elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Szállítással kapcsolatos kérését Ügyfél a rendelés leadásánál a megjegyzés rovatban közölheti. Eladó a feladással kapcsolatos kéréseket megpróbálja teljesíteni. Szállítással kapcsolatos információkat, kéréseket futárszolgálatnak átadja, de azok teljesítéséért felelőséget nem vállal.

Számlázás

Elektronikus számla befogadása. Megrendelő kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Megrendelő jelzi Eladó felé, Eladó vállalja a papír alapú számla kiállítását. Eladó jogosult a jelen kereskedelmi feltételek a megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a webáruházban történő első megrendelés alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2013.09.01.

Elállás joga, módja, következményei

Ügyfél az elállás jogát már a szerződés megkötése után és a termék átvétele közti időszakban is gyakorolhatja de maximum 14 napig a termék átvétele után és indokolás nélkül elállhat. Ezt elegendő jelezni elektronikus úton emailban az info@bagmaster.hu és telefonon a 30/9276072 számon. A vásárlónak a terméket ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell juttatnia az eladó székhelyére. Amennyiben a vásárló a visszaküldéshez nem a szokványos és a legkevésbé költséges fuvarozási módot választja, úgy az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. A vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az ügyfél ebben az esetben is elállási nyilatkozatát a Eladói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Eladóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Eladó részére, utánvételes átvételt a Eladó nem teljesít. Elállás esetén Eladó követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Kérjük, a terméket minden esetben az oldalon található Kapcsolat menüpontban található címre küldjék. Eladó az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

Garancia, szavatosság

Ügyfél az Eladó általi teljesítés időpontjától a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. Ügyfélnek a vásárlás tényét a számlával minden kétséget kizáróan igazolnia kell. A jótállás időtartama alatt vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A termék átvételétől számított 3 munkanapon napon belül Ügyfél a termék meghibásodása miatt belül érvényesíti csereigényét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Eladót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Eladók oldalaira vezet. Ezen Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Eladónak. Amennyiben Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Online vitarendezési platform:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU